Kvasar

Kvasar
Fjerntliggende (mere end 1 mia lysår) energirigt objekt af ukendt natur. Kvasarer har en energiudstråling på typisk hundreder gange hele Mælkevejen. Deres spektre er stærkt forskudt mod rødt, hvilket viser en voldsom hastighed bort fra os, og dermed en stor afstand til os.
Nogle kvasarer, som har næsten samme position som en nærmere galakse ses to eller flere gange på grund af gravitationslinseeffekten.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kvasar — kva|sar sb., en, er, erne (fjernt himmellegeme der udsender kolossale mængder energi) …   Dansk ordbog

  • kvasar — s ( en, er) ASTRON stjärnliknande strålningskälla …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Liste Des Marques De Bières — Liste non exhaustive de marques de bières classées par continents et par pays producteur. Assortiment de marques de bières. Sommaire 1 Afrique …   Wikipédia en Français

  • Liste des marques de bieres — Liste des marques de bières Liste non exhaustive de marques de bières classées par continents et par pays producteur. Assortiment de marques de bières. Sommaire 1 Afrique …   Wikipédia en Français

  • Liste des marques de bières — Liste non exhaustive de marques de bières classées par continents et par pays producteur. Assortiment de marques de bières. Sommaire 1 Afrique …   Wikipédia en Français

  • Marques de bière — Liste des marques de bières Liste non exhaustive de marques de bières classées par continents et par pays producteur. Assortiment de marques de bières. Sommaire 1 Afrique …   Wikipédia en Français

  • Sentice — Sentice …   Deutsch Wikipedia

  • Aktiv galakse — I en aktiv galakse antages der at være et sort hul med en masse som milliarder af stjerners. Herudover har aktive galakser stjerner ligesom galakser. En aktiv galakse sender mere energi ud fra f.eks. kernen, end summen af dennes stjerners minus… …   Danske encyklopædi

  • Gravitationslinseeffekten — Effekt, der opstår som følge af at stærke gravitationsfelter afbøjer lyset. Dette er en følge af Einsteins relativitetsteori. Lyset fra fjerntliggende, lysstærkt objekt, for eksempel en kvasar, der ligger tæt ved sysnlinien til en galakse, kan… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”